รวมสถิติเลขออกปี 2566

งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

รางวัลที่ 1 คือ 843019

เลขหน้า 3 ตัว 500, 780

เลขท้าย 3 ตัว 269, 187

เลขท้าย 2 ตัว 65

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2566

รางวัลที่ 1 คือ 984906

เลขหน้า 3 ตัว 670, 678

เลขท้าย 3 ตัว 797, 551

เลขท้าย 2 ตัว 71

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2566

รางวัลที่ 1 คือ 087907

เลขหน้า 3 ตัว 111, 914

เลขท้าย 3 ตัว 290, 698

เลขท้าย 2 ตัว 99

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2566

รางวัลที่ 1 คือ 025873

เลขหน้า 3 ตัว 420, 800

เลขท้าย 3 ตัว 355, 544

เลขท้าย 2 ตัว 73

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2566

รางวัลที่ 1 คือ 417652

เลขหน้า 3 ตัว 577, 919

เลขท้าย 3 ตัว 748, 984

เลขท้าย 2 ตัว 55

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1 คือ 590417

เลขหน้า 3 ตัว 195, 664

เลขท้าย 3 ตัว 377, 523

เลขท้าย 2 ตัว 80

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1 คือ 297411

เลขหน้า 3 ตัว 181, 789

เลขท้าย 3 ตัว 101, 664

เลขท้าย 2 ตัว 92

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลที่ 1 คือ 812519

เลขหน้า 3 ตัว 389, 443

เลขท้าย 3 ตัว 564, 849

เลขท้าย 2 ตัว 47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *