เช็กเลย เงินบํานาญเดือนพฤษภาคม 2566 จ่ายเข้าบัญชีวันไหน

เปิดปฏิทิน เงินบํานาญเดือนพฤษภาคม 2566 ได้วันไหน

กรมบัญชีกลางได้เปิดเผย ปฏิทินการจ่ายเงินบำนาญให้อดีตข้าราชการตลอดทั้งปี 2566 แล้ว โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัญชี : 21 กุมภาพันธ์ 2566

มีนาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 มีนาคม 2566

เมษายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 21 เมษายน 2566

พฤษภาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 พฤษภาคม 2566

มิถุนายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 23 มิถุนายน 2566

กรกฎาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 21 กรกฎาคม 2566

สิงหาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 สิงหาคม 2566

กันยายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 22 กันยายน 2566

ตุลาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 24 ตุลาคม 2566

พฤศจิกายน 2566 เงินเข้าบัญชี : 23 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 2566 เงินเข้าบัญชี : 22 ธันวาคม 2566

เงินบํานาญเดือนพฤษภาคม 2566

สรุปได้ว่า ในเดือนพฤษภาคม 2566 จะมีการจ่ายเงินบำนาญเข้าบัญชีให้กับข้าราชการผู้เกษียณอายุ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นี้

ส่วนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2566 เงินจะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 หรือ 2 วันหลังการจ่ายเงินบำนาญประจำเดือนนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *