คดีพลิก ผอ.วิทยาลัย แจงแล้ว หลังมีข่าวบีบครูสาวลาออก

ล่าสุด นางสมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา พร้อมด้วย นายซุลกิฟลีย์ สหสันติวรกุล หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น.ส.วันเพ็ญ สถาวรกวิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ น.ส.ฐาปนี สุขนิตย์ ครูประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมกันชี้แจงกรณีดังกล่าวผ่านทาง สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา สวนทางกับการเปิดเผยอดีตครู

นางสมพรระบุว่า กรณีที่เป็นข่าว ผอ.บีบ ให้ครูลาออกเป็นเรื่องไม่จริง วิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของครูอยู่แล้ว ในการบริหารจัดการส่วนนี้มีครูอยู่ท่านหนึ่งที่ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกัน โรงเรียนก็สนับสนุน ไม่เคยปิดกั้น

เราอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราจะต้องละเอียดอ่อนบางเรื่อง ประกอบอาชีพไม่มีปัญหา แต่ไปดื่มเหล้าและมีนักศึกษาร้องเรียน พร้อมนำภาพมาให้วิทยาลัยดู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *