เตือนเจ้าของรถ กรมการขนส่งฯ ออกประกาศ ค้างค่าปรับใบสั่งจราจร ต่อภาษีรถไม่ได้

 

ผู้ใดที่ต้องการชำระภาษีประจำปี หากมีใบสั่งค่าปรับจราจรค้างจ่าย จะต้องจ่ายพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามาถต่อภาษีรถได้ โดยสามารถตรวจสอบใบสั่งจราจรค้างชำระได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7ที่นั่ง (รย.1) ,รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7ที่นั่ง (รย.2) และรถยนต์บันทึกส่วนบุคคล (รย.3) ที่อายุการใช้งานไม่เกิน 7ปี นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก และผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *