นางรำเชียงคานกว่า 1,112 คน รำบวงสรวงพระยาศรีอรรคฮาต ทองดี ศรีประเสริฐ

นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีเชียงคาน ผ่านศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครบรอบ 112 ปี อำเภอเชียงคาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน เพื่อให้ชาวเชียงคานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเชียงคานให้นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนได้รับทราบ

และเพื่อน้อมสักการะรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ) เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย นายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคานที่ได้เสียสละสร้างบ้านแบ่งเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้มีความเจริญรุ่งเรืองบ้านเมือง เป็นปึกแผ่นและเป็นแบบอย่างให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 66 โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวง และรำถวายพระยาศรีอรรคฮาต การประกวดการทำอาหารจากปลาน้ำโขง กิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์ การประกวดพืชผลทางการเกษตร กิจกรรมแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน และการประกวดนางงามเชียงคาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเชียงคาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเลย ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวเมืองเชียงคาน เป็นอย่างดี

ข่าวโดย บุศย์ สิริปัญญาพร ผู้สื่อข่าวจังหวัดเลย

เรียบเรียง มุมข่าว by siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *