ส่องสถิติหวยออก 16 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 10 ปี พบเลขดังเคยออกซ้ำ 2 รอบ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 (เลื่อจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565)

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 098597

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 085 , 644

เลขท้าย 3 ตัว 592 , 816

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 424603

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 861 , 318

เลขท้าย 3 ตัว 057 , 817

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 781403

เลขท้าย 2 ตัว 94

เลขหน้า 3 ตัว 515 , 952

เลขท้าย 3 ตัว 030 , 918

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 074824

เลขท้าย 2 ตัว 56

เลขหน้า 3 ตัว 881 , 910

เลขท้าย 3 ตัว 612 , 879

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 309915

เลขท้าย 2 ตัว 39

เลขหน้า 3 ตัว 007 , 388

เลขท้าย 3 ตัว 230 , 748

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 229116

เลขท้าย 2 ตัว 14

เลขหน้า 3 ตัว 128 , 464

เลขท้าย 3 ตัว 375 , 953

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 356364

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 699 , 312

เลขท้าย 3 ตัว 309 , 535

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 001864

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขท้าย 3 ตัว 843 , 103 , 825 , 392

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 384245

เลขท้าย 2 ตัว 01

เลขท้าย 3 ตัว 397 , 530 , 074 , 521

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 368257

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขท้าย 3 ตัว 657 , 708 , 109 , 386

เรียบเรียง มุมข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *